Brak ofert dla Ciebie?

Aktualnie nie ma ofert pracy dla Ciebie,
a chciałbyś pracować razem z nami?

 

Korzystając z formularza zgłoszeniowego, prześlij nam swoje CV.

Szukamy ludzi przebojowych, dynamicznych i ambitnych. Tych, którzy pragną połączyć swój rozwój i sukces zawodowy z rozwojem i sukcesem naszej firmy.

Cenimy lojalność, uczciwość, pozytywne myślenie i nie boimy się wyzwań.

Chętnie współpracujemy z ludźmi otwartymi, którzy stawiają na rozwój, samodoskonalenie i zgłębianie zdobytej wiedzy.

Zatrudniamy osoby z różnym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym, ważne jest dla nas zaangażowanie oraz praca zespołowa.

Jeżeli jesteś otwarty na nowe wyzwania i lubisz decydować o swojej przyszłości – dołącz do naszego zespołu.

Jeśli spełniasz oczekiwane przez nas kryteria, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Może szukamy właśnie Ciebie!

  Załącz swoje CV (Plik w formacie PDF lub Word o maksymalnej wadze 2MB)


  Prosimy załączyć w swojej aplikacji następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Daych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn.zm.”

  Fimal PSB Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Bałtyckiej 3 informuje, że :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FIMAL PSB Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Bałtyckiej 3, zwany dalej Administratorem;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przebiegiem zatrudnienia i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 ( tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
  4. Podane danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  •  Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  6. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowo-kadrowych dotyczących umowy;
  8. Na trenie zakładu pracy znajduje się monitoring wizyjny. Dane pozyskane w związku z użytkowaniem przez Podmiot monitoringu będą przetwarzane nie dłużej niż przez 21 dni od dnia utrwalenia, a następnie trwale usunięte.
  9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dane osobowe przetwarzane będą w celu i w
  okresie sześciu (6) miesięcy po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w formularzu, a w razie wyrażenia zgody dotyczącej przyszłych rekrutacji do odwołania zgody
  nie dłużej jednak niż 24 miesiące oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. Administratorem danych jest Fimal PSB Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Bałtyckiej 3, kontakt iod@fimal.pl. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów
  powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Więcej
  informacji znajduje się na stronie www.fimal.pl w polityce prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w okresie rekrutacji na stanowisko wskazane w formularzu Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fimal PSB Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Bałtyckiej 3 moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.