Kapituła Odznaki

przyznała firmie Fimal Sp z o.o. złotą odznakę ``ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA``