Podziękowanie

za owocną współpracę, zaangażowanie i fachową pomoc w organizacji remontu sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej z Odziałem Integracyjnym nr 10 im. Polonii w Słupsku.