Podziękowanie

za udział w współtworzeniu Słupskich Dni Seniora