Podziękowanie

za wsparcie finansowe Przedszkola Integracyjnego nr 8 w Słupsku