Podziękowanie

za wsparcie Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych ``Nadzieja``