Podziękowanie

dla Ryszarda Glasera oraz wszystkich pracowników Fimal PSB, w imieniu Stowarzyszenia Horyzont oraz całej kadry CIS w Słupsku za udaną współpracę.