Prezentacja narzędzi MAKITA w Fimalu na Bałtyckiej 3